Advokat ville ha 262.666 kroner for å kopiere 320 sider

Nå har advokatforeningen tatt grep.

Det har i lenger tid vært en tvist mellom advokatfirmaet Wiersholm og konkursboet etter Marine Subsea, der styrelederen ble dømt for grovt økonomisk utroskap av totalt 159,7 millioner kroner.

Konkursboet hadde behov for utskrifter av arbeid advokatfirmaet hadde gjort for selskapet i forbindelse med et erstatningskrav mot styreleder.

Resultatet ble utskrift av totalt 320 sider fra det elektroniske arkivet, noe selskapet har ført opp 58,75 timer à 3570 kroner for å gjøre. Totalt 262.666 kroner inkludert merverdiavgift.

Saken ble klaget inn til Disiplinærutvalget til Advokatforeningen, og de har nå kommet med en knusende konklusjon, ifølge Dagens Næringsliv.

De konkluderer med refs for flere brudd på god advokatskikk, og mener at rett pris for arbeidet var 32.000 kroner – og har konkludert med at resten av pengene må tilbakebetales.

– I skjerpende retning bemerkes at advokaten har vidløftiggjort bostyrets arbeide. Han synes også å ha forsøkt å utnytte boet og kreditorfellesskapet til egen økonomisk fordel. Herunder er den betaling han krevet langt utover det en advokat kan kreve for slikt ikke-juridisk arbeid. Dette rammer ikke bare ham selv, men rammer også hele advokatstanden som sådan, melder Disiplinærutvalget.

Nils H. Thommessen i Wiersholm sier til DN at de mener beslutningen er feil og vil anke saken.