Aksjonen ved Sognsvann: Ti tonn skrot og eiendeler fjernet fra romleirene

Oslo kommune skal jobbe videre over helgen med å rydde området rundt romleirene ved Sognsvann. Hittil er ti tonn avfall og campingutstyr, 550 kilo bilbatterier og 75 sykler kjørt vekk fra området.

Etter to dager med rydding var det pause onsdag. Jobben vil starte opp igjen over helgen.

– Vi trodde at vi skulle bli ferdige på to dager, men så har vi oppdaget ytterligere fem telt. Det er ganske tett i skogen, derfor blir ikke alt oppdaget med en gang, sier Bratteberg.

Han forteller at denne nye leiren nå får varsel om at den vil bli ryddet, slik de første leirene fikk.

Det er derfor nå pause i aksjonen, men den vi fortsette på mandag.

Søppel eller eiendeler?

Ifølge Bratteberg, har kommunen hittil brukt godt over 150.000 kroner på oppryddingen, inkludert lønnsutgifter. Dette har resultert i minst ti tonn søppel, madrasser og diverse gjenstander.

 

Statsbygg vant i sak mot romfolk

Byfogden i Oslo har slått fast at romleirene ved Sognsvann skal fjernes.

– Vi har sendt ni tonn avfall med søppelbilen vår. I tillegg kommer 550 kilo bilbatterier og 500 kilo elektronisk avfall, som datamaskiner og annen småelektronikk. Vi må betale deponiavgift for å kvitte oss med spesialavfall, sier Bratteberg.Bjønnulv Evenrud i Folk er Folk er ikke med på at det som ble kastet er søppel.

– Vi vet at kommunen har som praksis å kaste fattigfolks eiendeler som om det var søppel. Det er en skam for rettsstaten Norge, og det er trist når man i tillegg forsøker å stigmatisere folk som griser. Dette tyder først og fremst på en ukultur i Oslo kommune, mener Evenrud.

– Strøm til barbermaskiner

Kommunen tror at bilbatteriene er blitt brukt til å skaffe strøm til barbermaskiner og annen småelektronikk.

– I tillegg fant vi et stort antall madrasser, campingstoler og campingbord, forteller Bratteberg.

 

Politiet rydder romleir ved Sognsvann

Mandag morgen rykket politiet og kommunens folk inn og fjernet romleiren ved Sognsvann.

Han sier videre at kommunen nå vil følge med på det som skjer i skogen ved Sognsvann, og vil ikke tillate at det blir etablert flere leire.– Skogen skal ikke fylles med ti tonn søppel. Ifølge våre beregninger, hadde hver av dem som bodde i disse leirene kvittet seg med 200 kilo. Derfor ønsker vi ikke dem der.

 

Fant 36 sykler under aksjon ved Sognsvann

Store mengder sykler funnet under aksjon ved Sognsvann.

Mandag kunne Osloby fortelle at kommunen har funnet 36 sykler i forbindelse med opprydding i skogen ved Sognsvann. Nå har tallet økt til 75.– Vi har funnet et nytt deponi med cirka 35 sykler like ved den asfalterte parkeringsplassen. De lå i skogen under en presenning rett ved parkeringsplassen. I tillegg kommer syklene i skogen. Det var ingen til stede da vi fant syklene, sier Odd Bratteberg, seniorrådgiver i Bymiljøetaten.

Dette stedet ligger cirka 200 meter fra romleirene som ble ryddet.

Ikke registrert

De første syklene som ble funnet, ble registrert av politiet.

Syklene som ble funnet i det andre deponiet, er ifølge kommunen hentet av Viking som tar var på tohjulingene. Der pågår registreringen ennå.

– Hittil i denne uken har vi registrert 73 sykler hos oss, mot 405 i årets ni første måneder. Registreringen er ikke helt ferdig ennå, sier Svein Setron, daglig leder i Viking redningstjeneste detalj.

Han kan fortelle at ingen av tohjulingene er hentet ennå.

Politiet vet foreløpig ikke hvor syklene som er funnet ved Sognsvann stammer fra.

– Vi har registrert 30 sykler som kom fra Sognsvann. Ingen av disse var meldt stjålet. Selv om vi stadig vekk får anmeldelser på stjålne sykler, så er det slik at mange ikke har rammenummeret. Derfor blir det vanskelig å identifisere syklene, sier Morten Fosse, jourhavende etterforsker ved Majorstua politistasjon.

Folk er folk: – Ikke skjær alle over en kam

Bjønnulv Evenrud i Folk er Folk er tydelig på at det Bymiljøetaten har funnet i området rundt romleirene ikke nødvendigvis er stjålet, og at mye av det som er funnet, både av sykler og annet, er funnet flere hundre meter fra romfolkenes bosteder.

– Ifølge forsikringsbransjen, stjeles det 14.000 sykler i Oslo årlig. Sykkeltyverier har vært en tradisjonell næringsvei for narkomane, og det er ikke så overraskende at noen romfolk slår seg på denne bransjen.

Evenrud hevder at bare 5-10 prosent av romfolk på gata i Oslo er involvert i kriminalitet, selv om de er svært fattige.

– Derfor er det viktig at vi ikke bare tar avstand fra kriminalitet, men også unngår å  skjære alle over en kam. Vi må  skille mellom det som er mulig tyvgods og alle de fullt brukbare tingene folk finner i søpla.

Han sier søppelsamling er en vanlig geskjeft for romfolk.

– Slik vi tidligere har dokumentert i gatemagasinet Folk er Folk, så er søppelsamling en av hovedgesjeftene til rumenske romfolk i Norge. Det burde i utgangspunktet være en fin ting som vi alle burde være glade for, og jeg synes vi burde legge til rette for at de kan drive med lovlig brukthandel. Her er det et kjempepotensial for å få dem i arbeid, og ved å åpne for dette vil man også lettere kunne oppdage eventuelt tyvgods.

Vurderer å anmelde kommunen

Kommunen har tidligere blitt anmeldt etter å ha samlet og kastet romfolkenes eiendeler. Evenrud sier de kanskje vil gjøre dette også denne gangen.

– Når det gjelder all den andre påståtte søpla i leirene så virker det som om kommunen påfører seg selv unødige utgifter. Her er det i virkeligheten snakk om telt, tepper, madrasser og så videre, som kunne vært ryddet og reddet hvis kommunen hadde valgt en dialogprosess framfor å ture fram på en skremmende måte.

– Folk gjemmer seg, og flykter hals over hode fordi de er redde for kommunearbeiderne. Det er bare trist. Vi vil undersøke hva  som skjedde under aksjonen, og vurdere om vi nok en gang må anmelde kommunen for å stjele folks eiendeler, avslutter Evenrud.

Bratteberg sier at romfolkene ble varslet om at kommunen ville fjerne det som ble liggende igjen i skogen etter leirene, og at de hadde full anledning til å ta med seg alt det de ville.

– Vi hengte opp oppslag og pratet med dem som kunne noe engelsk. Vi sa klart og tydelig fra om at vi ville fjerne det som ble liggende igjen. De fleste leirene var tømt for folk da vi kom. Noen kom tilbake mandag morgen for å hente ting, og de fikk de selvfølgelig anledning til, sier Bratteberg.

Han sier at det som ble liggende igjen var ting Bymiljøetaten karakteriserer som søppel og forurensning av skogen.

– Har dere forståelse for at dette kanskje ikke er søppel for alle?

– Ja, men de hadde anledning til å ta det med seg, sier Bratteberg.