Hagens Facebook-melding om de rødgrønnes ansvar for Anjas død

Det norske folk reagerer kraftig på at Frp-høvding Carl I Hagen mener de rødgrønne har den drepte Ålesund-kvinnens død på samvittigheten. Men Frps egne velgere er enig med ham.

Det var onsdag at Frp-politikeren postet følgende melding på sin Facebook-side:

– Jeg gremmes

– Hører på NRK TV at den siktede i Anja-saken er tidligere straffedømt, senest i januar i år. Hvorfor i all verden satt han ikke inne. Hadde vi hatt en skikkelig regjering med nok fengselsplasser og skikkelige dommer ville han sittet inne og Anja ville vært i live. Det rødgrønne flertallet har Anjas død på sin samvittighet. Jeg gremmes!

VGTV: Se Hagens uttalelser om Ålesund-drapet

Hagen fjernet etterhvert meldingen, men blant annet støttet av sin kone, står han på at innholdet er riktig.

Målingen

Men det faller på stengrunn blant velgerne. En telefonmåling Infact utførte for VG i går kveld, med vel 1000 spurte, viser at de vender ham ryggen:

Infact spurte:

Carl I. Hagen skrev på Facebook i går at det rødgrønne flertallet har Anjas død på sin samvittighet og viste til at den siktede er tidligere straffedømt og burde sittet i fengsel. Hva mener du om Hagens uttalelse?

De spurte blir bedt om å angi på en skala fra en til fem.

En er helt uakseptabelt og fem helt akseptabelt.

Svarene fordelte seg slik:
1. Helt uakseptabelt: 46,6 prosent
2. 11,7 prosent.
3. 10,3 prosent.
4. 9,8 prosent.
5. Helt akseptabelt: 8,6 prosent.

13 prosent svarte at de ikke vet.

Eget parti

Det gir et stort flertall som reagerer negativt på den tidligere Frp-lederens uttalelser.

Underlagstallene viser imidlertid at de politiske skadene kanskje ikke blir så store, fordi det er store forskjeller mellom partiene.

Blant Frps velgere ser tallene slik ut:

Helt akseptabelt: 21,6 prosent.
Helt uakseptabelt: 12,9.
Resten fordeler seg jevnt mellom 2,3 og 4.

De andre partiene

Men i de øvrige partiene er fordømmelsen hardt:
Ap: 74 prosent uakseptabelt, 4,5 akseptabelt.
SV: 86 mot to.
V: 48 mot tre.
H: 29 mot ti.
Sp 60 mot to prosent.

Når det gjelder alder, er det stort fordømmende flertall, men mer blant de fra 30 år og oppover, enn blant de yngste, hvor 36 prosent fordømmer og 12 prosent synes hans kopling er akseptabel.

Debatten har gått høyt etter Hagens Facebook-melding. En rekke innenfor og utenfor politikken, fordømte ham. Hans egen partileder, Siv Jensen, sa det var bra at han trakk meldingen.

Setter pris på støtten fra eget parti

Carl I. Hagen kommenterer målingen slik:

– Jeg tar den til etterretning. Jeg tror langt flere hadde vært positive hvis hele begrunnelsen min hadde kommet frem, ikke bare at han er tidligere straffedømt, men at han faktisk satt i soningskø. Denne saken er så fersk, at jeg tror ikke alle har fått med seg slike detaljer i mediedekningen. Dere har i stor grad tatt med det jeg har beklaget.

– Du får støtte blant egne velgere; var det noe du kalkulerte med?

– Jeg setter pris på det, men det var ikke kalkulert: Jeg skrev meldingen fordi jeg var rasende. Mannen skulle ha sittet i fengsel og hvis det dreier seg om psykiatri skulle han også vært skjermet for omverdenen.

Publisert 06.09.13 – 09:43, endret 06.09.13 – 10:47 (VG NETT)
Av Bjørn Haugan