Hevder Sverige er USAs hemmelige overvåkningspartner

Den britiske gravejournalisten Duncan Campbell hevder at Sverige spiller en sentral rolle i USAs overvåkning. Landet skal gå under kodenavnet «Sardine».

Försvarets radioanstalt (FRA) som er en sivil etat under det svenske Forsvarsdepartementet, er National Security Agencys (NSA) hemmelige partner i EU hevder journalisten Duncan Campbell, ifølge den svenske avisen Metro.Her utepekte Campbell Sverige og Storbritannia som de viktigste europeiske samarbeidspartnerne.Overvåkningsskandale

Opplysningene kom opp under en høring i Europaparlamentets borgerretts- justis- og innenrikskomité (LIBE).
Dermed trekkes Sverige, som ifølge en Twitter-melding fra Campbell har fått kodenavnet «Sardine», inn i overvåkningsskandalen som varsleren Edward Snowden avslørte tidligere i sommer.

Den svenske etterretningstjenesten FRA gir NSA tilgang til undersjøiske telekommunikasjonskabler, ifølge Campbell.

– Generelt kommenterer vi ikke hvordan vårt samarbeid ser ut. Vi samarbeider med andre land, og når vi samarbeider med andre land omfattes det av FRAs regelverk, sier talsperson Fredrik Wallin til Metro.

– Sverige er veldig dyktig på Russland, så Sverige har naturligvis en viktig rolle å spille, sier terrorforsker Magnus Ranstorp ved Forsvarshøyskolen i Sverige til den svenske avisen Expressen.

Datatilsynet i Norge har flere ganger uttrykt bekymring for at svenske FRA kan overvåke mye av den norske datatrafikken. Årsaken er at rundt 80 prosent av data- og teletrafikken ut og inn av Norge går via Sverige.

Saken ble aktualisert da en svensk lov som ga FRA lov til å overvåke data- og teletrafikk gjennom kabel, trådde i kraft i 2009.

Samme år uttrykte Datatilsynet bekymring for at svensk etterretning kan tilby informasjon fra norske eposter i bytte mot etterretningsinformasjon fra tredjeland.

Snowden, som tidligere har jobbet for etterretningsorganisasjonene CIA og National Security Agency (NSA), hevdet at USA følger med på «omtrent alt» som skjer på Internett. Han varslet om massiv overvåkning av telefoner og Internett.

LAGERPLASS: I National Security Agencys (NSA) hovedkvarter i Fort Meade i Maryland samles og lagres informasjon. Foto: Reuters

Kan knekke kryptert informasjon

Det har vært ventet flere avsløringer fra Snowden, og avisene The Guardian, New York Times og nettstedet ProPublica har nå fått tak i dokumenter som viser at NSA bruker såkalte superdatamaskiner brukes til å knekke kryptert informasjon på nettet. De skal ha klart å knekke knekket mange av kodene som beskytter krypterte eposter, banktransaksjoner og annen privat kommunikasjon på nettet.

Hvor ofte IT-selskapene gjør dette frivillig, og hvor ofte de får rettslige pålegg om å legge inn sikkerhetshull, er ikke kjent. I ett av de lekkede dokumentene heter det at NSA prøver å få både amerikanske og utenlandske selskaper til å velge tekniske løsninger som gjør dem «mulige å utnytte».

NSA samarbeider angivelig tett med den britiske etterretningsorganisasjonen Government Communications Headquarters (GCHQ) for å få tilgang til ulike typer kommunikasjon på nettet.

Både New York Times og ProPublica er blitt oppfordret av etterretningsfolk til ikke å offentliggjøre de nye opplysningene. Begrunnelsen var at utenlandske «mål» kan gå over til nye krypteringsløsninger og andre måter å kommunisere på hvis NSAs metoder avsløres.