– Hvorfor er innvandring så bra?

Leder for oslopolitiets gjengprosjekt, Eirik Jensen, kommer med en bredside mot norsk innvandringspolitikk. Han refser også dagens ledelse i oslopolitiet for å mangle «guts» og «erfaring».

Eirik Jensen ledet igjennom flere år politiets gjengprosjekt, og vet bedre enn de fleste hva som rører seg i Oslos underverden. I boka «Blodig Brorskap – på innsiden av Oslos gjenger», av Per Asle Rustad, fyrer Jensen løs mot det han mener er en naiv norsk innvandringspolitikk og mot sin egen politiledelse.

– Hvorfor er innvandring så bra?, spør Jensen retorisk i boka.

– Vi har sett andre steder at det har gått til helvete. Statsviterne i prosjektet vårt sier det samme. Hvorfor kan vi ikke snakke om dette?, spør Jensen.

– Jævlig dyrt

Andelen utenlandske statsborgere i Norske fengsler har økt kraftig de siste årene. I tillegg er ikke-vestlige innvandrere med norsk statsborgerskap overrepresentert i kriminalstatistikkene.

– Du kan nesten ikke ha en mening om dette uten å bli beskyldt for rasisme. Derfor ligger politiet lavt om dette. Men vi er vaktmesterne i samfunnet. Det havner hos oss når det går til helvete. Derfor bør vi sende signaler på forhånd om hvordan virkeligheten er. Ellers kan det bli jævlig dyrt på mange måter for landet vårt, sier Jensen i boka.

– Vi er et snilt og fredlig folkeslag som strekker oss langt for å unngå ubehageligheter. Men vi får jo bare problemer ved å være unnfallende. Og ja, vi er utvilsomt naive.

I arbeidet med Oslos gjengkriminelle var det særlig de norskpakistanske gjengene Young Guns (A-gjengen) og B-gjengen som skapte hodebry for politiet. Miljøene var preget av hevnmentalitet. At man ordner ting seg imellom. At man ikke snakker med politiet.

– De må akseptere at lojaliteten skal være mot norske lover og regler. Vi kan ikke akseptere at de følger sine egne regler. Disse menneskene har lojaliteten mot systemet de kommer fra – ikke det norske. Det skaper en voldsom utfordring for oss, sier Jensen i boka.

Refser ledelsen

Jensen ledet Oslopolitiets gjengprosjekt X-ray, som ble opprettet etter Aker-Brygge-skytingen i 2006. Prosjektet ble nedlagt ved årsskiftet 2011/2012. Jensen er bekymret for at gjengene vil blomstre opp igjen.

– Ved inngangen av 2012 var det lavnivå i gjengene og nesten ikke rekruttering. Nå er prosjektet nedlagt, og gjengene blomstrer igjen, sier Jensen.

I boka sier Jensen at politiet «må være en stridsorganisasjon».

– Dagens ledelse i politidistriktet har ikke den rette gutsen og erfaringen til å forstå dette. Vi snakker om stridserfaring. Og det har de ikke. Skal vi bekjempe gjengene, må det helt nye ledere og helt nye strategier til. Deler av dagens ledelse som har ansvaret for bekjempelse av kriminelle gjengstrukturer, bør byttes ut – med unntak av politimesteren. Han er jo ny og bør få en sjanse, sier Jensen.

Leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, Einar Aas, sier følgende om Jensens kritikk:

– Jensen er ikke lenger på seksjonen, og uttalelsene hans får stå for hans regning, sier Aas til Dagbladet.