Menneskesmugler gikk fri fordi norske fengsler er fulle

Kriminelle asylsøkere:  De overfylte fengslene i Norge fører til at kriminelle utlendinger og asylsøkere slipper fengsel.

Oslo-området må politiet hver eneste uke slippe fri kriminelle asylsøkere og utlendinger som blir tatt for småkriminalitet. På Romerike ble en menneskesmugler sluppet fri dagen etter at han ble dømt til 45 dager fengsel.

– Det er ikke hensiktsmessig å bruke masse ressurser på å pågripe om vi ikke har kapasitet til å holde dem i varetekt, sier lederen av utlendingsseksjonen i Oslo politidistrikt, Egil Jørgen Brekke.

Settes fri

Manglende plass i fengslene fører blant annet til at mange narkotikaselgere blir satt fri. De fleste blir pågrepet med små doser og vil uansett få en lav straff.

– En del av innsatsen holdes nede av at vi ikke har nok plasser i varetekt. Det vil si at vi ikke bruker ressurser utover det nødvendige. Spesielt gjelder dette personer som er uten fast bopel.  Vi lager da saker som aldri blir avgjort, og vi skriver ut bøter som aldri blir betalt, sier Brekke.

– Det er klart vi opplever det som et stort problem når kriminelle må løslates fordi det ikke er mulig å skaffe plass, sier fungerende påtaleleder Åse Kjustad Eriksson ved Romerike politidistrikt.

Menneskesmugler slapp dom

For norske statsborgere, med kjent adresse, innebærer de overfylte fengslene at soningen blir utsatt eller forkortet. Men når det gjelder utlendinger og asylsøkere uten adresse i Norge, betyr det ofte at de forsvinner og slipper straff.

23. august skjedde akkurat dette da politiet i Romerike tok en menneskesmugler:

En 26 år gammel britisk statsborger med bakgrunn fra Kosovo og en kvinne fra Albania landet på Gardermoen 22. august på vei til Storbritannia.

Da gjorde de en stor tabbe.

 

Les også

I området rundt Vaterland skjer svært mye kriminalitet i Oslo sentrum.

Her blir de fleste tatt for narkosalg

Til tross for en rekke politiaksjoner og daglig patruljering, pågår det en endeløs rekke av kriminalitet i dette lille området av Oslo.

De gikk feil på flyplassen, kom forbi utgangsdørene, og havnet utenfor transittområdet. Dermed måtte de innom passkontrollen på nytt.

Grensekontrolløren oppdaget at kvinnen oppga falsk identitet. Hun hevdet å være fra Hellas og la frem et gresk pass. Dette viste seg å være et såkalt «look-alike»-pass, med et bilde av en person som lignet.

I mannens veske fant politiet det ekte albanske passet til kvinnen og et falsk gresk førerkort.

Dømt i en fei, vekk i en fei

Etter en natt på glattcelle i Lillestrøm ble det tatt ut siktelse mot begge for brudd på utlendingslovens paragraf 108. Kl. 13 samme dag var det klart for rettssak i Nedre Romerike tingrett.

Mannen innrømmet forholdet. Han forklarte seg med at kvinnen var hans kjæreste. Retten mente samtidig «sterke allmennpreventive hensyn taler for en følbar reaksjon».

«Bistand til ulovlig innvandring undergraver de hensynene som utlendingslovgivningen tar sikte på å beskytte», konkluderte dommeren og dømte dem til 45 dager i fengsel.

Mannen gikk fri, kvinnen satt inn

Dagen etter skulle Romerike-politiet finne en fengselsplass. Ingenting var ledig i hele landet.

Dermed ble mannen sluppet fri og satt på et fly til Storbritannia.

Den albanske kvinnen, derimot, måtte bak murene. Årsaken var at det var ledige soningsplasser for kvinner.

 

Les også

Her skjer kriminaliteten

Her kan du sjekke hva slags kriminalitet som blir begått av personer som utgir seg for å være asylsøkere.

– Dette er saker vi bruker store ressurser på å etterforske og bringe for retten. I denne konkrete saken var polititjenestemenn, politijurist, statsadvokat, tolk, dommer og forsvarer involvert. Det er et spørsmål om det er hensiktsmessig å bruke disse ressursene når utfallet blir løslatelse til tross for rettskraftig dom. En løslatelse betyr at dommen i praksis aldri vil bli iverksatt og sonet, sier Kjustad Eriksen.

I Romerike, Østfold og Oslo skjer dette nå hver eneste uke. Aftenposten kjenner til en rekke andre tilsvarende saker.

Georgisk kriminelle slapp straff

I går skrev Aftenposten om georgiske asylsøkere som begikk utstrakt tyverier mens de ventet på at asylsøknadene ble behandlet.

Da politiet i Hamar oppdaget store mengder tyvegods på asylmottaket og ville varetektsfengsle de tre tyvene, skjedde det samme.

Det var bare plass i varetekt til to av tre. Mannen som slapp varetekt, forsvant. De to tyvene det var plass til, fikk en dom på 120 dager.

I august skrev VG at det sto 1144 straffedømte i soningskø. Dette er tre ganger så mange som for fire år siden, da daværende justisminister Knut Storberget (Ap) sa at soningskøen snart var historie.