Norge blir ikke kvitt denne mannen

Belal er dømt tre ganger og varig utvist:

** Har sittet på Trandum i over et år – skal ha vært sentral i opptøyene
** Politiet mener han er marokkaner, men vil ikke si hvem han egentlig er

Belal kom til Norge for snart ti år siden. Siden er han dømt for vold mot 11 personer. Han ble varig utvist fra Norge i 2008, men er her fortsatt.

Nå har han sittet fengslet på Trandum Utlendingsinternat siden desember 2013. Han var blant dem som frem til forrige helg hadde sittet lengst på forvaringssenteret like ved Oslo Lufthavn på Gardermoen, får VG opplyst. 15. mars skal han ifølge VGs opplysninger ha vært sentral i de voldsomme opptøyene på Trandum.

Politiet får ikke sendt Belal ut av Norge, fordi han nekter å samarbeide og fortelle hvem han er og hvor han kommer fra, heter det i en rekke rettsavgjørelser.

Dette sier Belal selv:«Å bo i Norge må være en menneskerett, alle burde kunne bestemme selv hvor de vil bo»

Belal hevder han ikke vet hva han heter til etternavn, og at han kommer fra Algerie. Politiet mener å vite hans rette navn, og at han er marokkansk statsborger, står det i en kjennelse fra Oslo tingrett.

VG har gått gjennom de tre dommene mot mannen. I løpet av sine nesten ti år i Norge er han dømt for å ha utøvd vold mot 11 personer og ranet ytterligere to. I tillegg har han truet en rekke personer – sivile, politifolk og fengselsansatte.

<p>BRÅK: Flere ambulanser og politipatruljer rykket ut til Trandum om kvelden 15. mars. 66 personer ble pågrepet etter opptøyene.<br/></p>
BRÅK: Flere ambulanser og politipatruljer rykket ut til Trandum om kvelden 15. mars. 66 personer ble pågrepet etter opptøyene.

Tatt etter to uker

Belal kom til Norge i november 2005. Samme måned ble han pågrepet da han forsøkte å selge hasj til to politifolk i sivil. To uker senere ranet han en drosjesjåfør i Oslo sentrum.

Sommeren etter slo han en mann gjentatte ganger i hodet med en knust flaske og/eller en annen skarp gjenstand. Offeret ble påført flere kutt i ansiktet, og måtte sy 45 sting, står det i dommen mot Belal.

Etter et år i Norge, 6. desember 2006, gikk han amok og slo ned to personer utenfor en bar på Grünerløkka. Den ene mistet fire tenner. Den andre måtte sy fem sting.

Lå som ei «filledukke»

En måned senere slo han ned en full mann på Grorud. Ifølge et vitne forsøkte offeret først å forsvare seg, men ble etter hvert liggende som ei «filledukke», heter det i dommen.

Deretter tok Belal av fornærmede sko og bukser, gjennomsøkte dem og kastet dem ned på T-baneskinnene.

Da politiet kom til stedet fortalte Belal, som hadde blod på klærne, at offeret var blitt slått ned av to ukjente gjerningsmenn, som hadde løpt fra stedet.

Angrep ofre med stor kraft

Et vitne kunne imidlertid fortelle hva som egentlig hadde skjedd. Oslo tingrett slo fast at volden klart hadde karakter av mishandling, og videre at forsøket på å villede politiet etter overgrepene tydet på at Belal «nærmest ikke eier skrupler».

I september 2007, snaue to år etter at han kom til Norge, ble han dømt til fengsel i to år og tre måneder for et tyvetalls til dels alvorlig straffbare handlinger.

«Han har til dels fulgt etter ofrene, eller gått rett mot dem, og plutselig og uprovosert angrepet dem med stor kraft», heter det i dommen.

Belal mener han nå har gjort opp for seg gjennom soning, og at han bør få bli i Norge, fordi det bør være en menneskerett.

Dømt for ny grov vold

Etter å ha sonet ferdig straffen, begynte Belal på ny å begå kriminalitet.

I desember 2012 ble han i Borgarting lagmannsrett dømt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, ett ran, to legemsfornærmelser, ett forsøk på tyveri og oppbevaring av narkotika.

Samme dag som denne dommen var ferdig sonet, 1. desember 2013, ble han pågrepet av Politiets utlendingsenhet. Han har siden sittet i forvaring på Trandum.

Borgarting lagmannsrett har slått fast at han ikke har samarbeidet om å klarlegge sin identitet, og at han har oppgitt en rekke ulike identiteter til flere lands myndigheter.

Lagmannsretten har fastslått at Belal selv kan velge å forkorte fengslingstiden ved å gi korrekte opplysninger om hvem har er og hvor han kommer fra. Samfunnets behov for å bringe hans rette identitet på det rene, veier klart tyngre enn den belastning fortsatt fengsling er for ham, mener retten.

Søkte asyl etter hasjsalg

Belal søkte om asyl i november 2005, etter at han var pågrepet for salg av narkotika, ifølge en kjennelse. I mai 2006 ble søknaden avslått. UDI fattet utvisningsvedtak med varig innreiseforbud 9. juni 2008. Belal har dermed vært ulovlig i Norge i en årrekke.

Så langt har ikke marokkanske myndigheter bekreftet at han er marokkansk statsborger eller utstedt pass slik at han kan fraktes dit, selv om norsk politi mener å vite at han er marokkansk statsborger og hva han heter.

I et VG-intervju i februar i fjor sa Belal at han hadde det bedre i fengsel enn på Trandum. Han unnlot å nevne at han et drøyt år tidligere hadde tent på inventaret på cellen sin på Ringerike fengsel og utført en rekke tilfeller av hærverk i anstalten.

4. mars i år ble han dømt til fengsel i fem måneder for dette og blant annet flere tilfeller av trusler mot fengselsansatte. Alle forholdene skjedde mens han sonet fengselsstraff eller satt i varetekt.

Erklært tilregnelig

Belal er blitt undersøkt av to rettspsykiatere som fastslo at han er tilregnelig.

Han ble også dømt for å ha slått en ansatt på Trandum slik at han fikk ribbeinsbrudd. Volden skjedde i forbindelse med et opptrinn hvor Belal kom ut fra toalettet med plastkopper med avføring. Da den ansatte oppdaget dette ga han Belal ordre om å stanse. I stedet begynte han å løpe, og «avføring fløy rundt». Den ansatte brukte pepperspray mot Belal, og han sparket og slo etter de ansatte.

Han ble videre dømt for å ha drapstruet en avdelingsleder på Trandum og for hærverk på cellen.

– Ikke alle land tar imot egne borgere

Sjefen i Politiets utlendingsenhet, Kristin Ottesen Kvigne, vil ikke kommentere saken til Belal. På generelt grunnlag sier hun at arbeidet med tvangsreturer er komplisert.

– Etter folkeretten skal alle land ta imot egne borgere. Av ulike grunner gjør ikke alle land det. Økonomiske, sosiale og politiske grunner i hjemlandet kan alle bidra til å hindre tvangsreturer, skriver hun i en e-post, og tilføyer:

<p>FORSVARER: Advokat Abdelilah Saeme.<br/></p>
FORSVARER: Advokat Abdelilah Saeme.

Foto: Berit Roald, NTB scanpix

– For å kunne tvangsreturnere noen er det også nødvendig for norske myndigheter å etablere korrekt nasjonalitet og identitet. Dersom vi ikke får verifisert at en person er borgere av landet eller får aksept for retur, kan en person bli værende i Norge over lang tid.

VG har kontaktet Marokkos ambassade i Oslo, og sendt spørsmål om Belals sak. Ambassaden har opplyst at de snart vil svare på spørsmålene.

– Meget betenkelig

Belals forsvarer, advokat Abdelilah Saeme, mener han bør løslates.

– Jeg synes at det er meget betenkelig at utlendinger skal holdes i fengslig forvaring i så lang tid. Det er betenkelig fordi de ikke er dømt for noe, og lever i uvisshet om hvor lenge de blir frihetsberøvet, sier Saeme.

Han mener å sitte i et lukket mottak er verre enn å sone i et fengsel:

– De har hverken mulighet til sysselsetting, skole eller andre aktiviteter. De har ikke mulighet til å lage egen mat en gang, sier Saeme.

Advokaten mener Trandum utlendingsinternat er et «oppbevaringssted» og «et kvasi-fengsel».

– Det er mye tøffere å sitte innelåst uten å kunne bruke tiden til noe meningsfullt. En soningsfange har ofte en soningsplan og en progresjon i soningen sin. Fengselspersonell er også utdannet i å håndtere fanger og å tilrettelegge for en rehabilitering. Det er ikke tilfelle på Trandum. Ansatte der har ingen utdanning og tituleres blant annet som transportledsagere, sier Saeme.