Politimann tiltalt for å ha et ulovlig våpenlager

Da Spesialenheten aksjonerte hjemme hos politimannen fant de 16 ulovlige våpen.

Under razziaen ble det også funnet 113 våpen som ikke var forsvarlig nedlåst. Politimannen skal ha forklart at det skyldtes en flytteprosess.

Men politimannen, som nå er tiltalt av Spesialenheten for politisaker, skal blant annet ha oppbevart en Smith & Wesson revolver og ti patroner i av Utrykningspolitiets tjenestebiler. Revolveren lå i et låst skrin i en bag, står det i tiltalebeslutningen.

Det ble også funnet totalt 113 våpen hjemme hos ham, som ikke var innlåst, da politiet aksjonerte i fjor høst. Noen av dem lå i en safe, mens andre lå i et treskap. Det ble også funnet våpen i en krok på et kontor, i en kommode, i et skatoll og i et glasskap.

Senere ble det funnet ytterligere 23 våpen, i tillegg til 2603 patroner uten at ammunisjonen var nedlåst, heter det i tiltalen.

Etter våpenlovens paragraf 33 skal våpen oppbevares forsvarlig nedlåst, og alle registreringspliktige våpen skal oppbevares i et FG-godkjent sikkerhetsskap eller skap med høyere sikkerhetsnivå.

169 på våpenkort

Mannen er også tiltalt for seks tilfeller av falsk forklaring til offentlig myndighet, i tillegg til en rekke flere forhold. Blant annet er han tiltalt for vesentlig å ha endret syv våpen, hvorav han bygget om en Ruger pistol til å avgi helautomatisk ild. Politimannen eide også slåsshansker og hadde videre bygget inn en stilett i håndtaket på en spaserstokk.

Politimannen er også tiltalt for å ha kjøpt eller ervervet 16 våpen uten tillatelse fra politimesteren. Videre har han hatt 28 våpen uten tillatelse i form av våpenkort.

Totalt skal mannen ha registrert 169 våpen på sitt våpenkort, uten at han hadde FG-godkjent innbruddsalarm, som er lovpålagt i husstander hvor det er registrert mer enn 25 våpen.

Politimannen erkjenner ikke straffskyld for noen av tiltalepunktene, ifølge hans forsvarer Helge Næss Rustad.

– Klienten min mener han har forklaringer på alle forhold. Dette er en våpensamler med en 40 år lang historie, sier Rustad.

– Tungt

Advokaten poengterer at politimannen tar tiltalen tungt.

Det er klart det er en alvorlig sak. Dette gjør dypt inntrykk på ham, og han er ikke fornøyd med at det ble tatt ut tiltale mot ham. Nå fokuserer han på å forberede seg til rettssaken, sier Rustad.

Politimannen har forklart at oppbevaringen rundt om i huset skyldtes en flytteprosess, som gjorde det vanskelig å oppbevare våpnene på en lovlig måte.

– Da politiet aksjonerte hos ham var han i en flytteprosess fra et sted til et annet, og det var vanskelig å flytte våpnene på kort tid. Det er på det rene at en del av våpnene i de aktuelle dagene ikke var oppbevart slik de skulle ha vært, og min klient erkjenner de faktiske forhold knyttet til det, men mener altså at det skyldes praktiske omstendigheter, sier mannens forsvarer.

Gått av

Politimannen er ikke suspendert, men har siden saken rullet opp, gått av som pensjonist.

Ifølge assisterende sjef Guro Kleppe i Spesialenheten for politisaker har tiltalen bakgrunn i en bred og grundig etterforskning.

Etterforskningen startet som følge av en anmeldelse fra politidistriktet.

– Tiltalen gjelder grove overtredelser av våpenloven for erverv og innehav av våpen uten tillatelse, og for oppbevaring i strid med regelverket, sier Kleppe til VG.